neveřejná část

Společenstvo techniků zdvihacích zařízení z.s.

Vítejte na stránkách Společenstva techniků zdvihacích zařízení z.s., spolku založeného podle zákona čís. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.    

Společenstvo techniků zdvihacích zařízení z.s. je zájmovým  profesním sdružením  fyzických i právnických osob, provozujících svou činnost v oblasti zdvihacích zařízení.    

Ve smyslu čl. 1, odst. 5 Statutu Hospodářské komory České republiky je Společenstvo techniků zdvihacích zařízení z.s. začleněno do HK ČR a jeho členové jsou i členy HK ČR.

V roce 2013 byla Společenstvu udělena Hospodářskou komorou kvalifikovaná autorizace, která je pravidelně obnovována. Společenstvo je oprávněno vystupovat jako oficiální mluvčí příslušného oboru.

Svým členům poskytuje Společenstvo techniků zdvihacích zařízení z.s. potřebné informace, uvedené v jednotlivých záložkách.

 

Přihláška do Společenstva techniků zdvihacích zařízení z.s.

Pro členství ve Společenstvu techniků zdvihacích zařízení z.s. je nutno vyplnit ve všech bodech tuto Přihlášku.

Vyplněnou přihlášku je třeba poslat poštou na adresu Společenstva techniků zdvihacích zařízení z.s. - Oblá 79,
634 00 Brno.

Členský příspěvek pro rok 2024 je stanoven ve výši 1.500,0 Kč pro členy bez zaměstnanců. Pro členy se zaměstnanci je členský příspěvek navýšen podle § 3 odst.1. Příspěvkového řádu HK ČR. Členský příspěvek se uhrazuje na bankovní účet čís. 223078657/0300 vedený u ČSOB – Poštovní spořitelny.

 

Služby

Provozovatelům zdvihacích zařízení nabízejí členové STZZ z.s. - revizní technici zdvihacích zařízení následující služby :

  • prohlídky, revize, zkoušky zdvihacích zařízení;
  • kontroly a zkoušky vázacích prostředků a prostředků pro uchopení břemen;
  • zpracování Systému bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1;
  • základní i opakované školení obsluh zdvihacích zařízení;
  • řešení problémů s provozováním zdvihacích zařízení.
 

Kontakt

Společenstvo techniků zdvihacích zařízení z.s.
Oblá 79, Brno, 634 00
IČ: 22733388
+420 602 889 046
zz@stzz.cz