neveřejná část


OPRÁVNĚNÍ K OBSLUZE PRACOVNÍCH PLOŠIN

 
      Formát A7
                                                                  
      cena - 15,- Kč
     
OPRÁVNĚNÍ JEŘÁBNÍKA

                       Formát A7

                       cena
   - 15,- Kč
                              
OPRÁVNĚNÍ VAZAČE

 
         Formát A7
                                                                  
         cena   - 15,- Kč
        DENÍK  JEŘÁBU
Podle ČSN ISO 12480-1 a 12482-1.  S možností zapisování přepravovaných břemen vzhledem
k nosnosti jeřábu a celkového času provozu jeřábu.

      Formát A4

      cena       -  69,- Kč

     

      Momentálně není k disposici


UČEBNICE  JEŘÁBNÍK  třídy A


                                              


                                               Formát A5
                                                                  
                                               cena        - 200,- Kč