neveřejná část


          Být členem Společenstva techniků zdvihacích zařízení, z.s., které je součástí nejsilnějšího podnikatelského seskupení, jakým je Hospodářská komora České republiky, je pro každého podnikatele v oblasti zdvihacích zařízení prestižní záležitostí.
 
          Ve snaze o zkvalitnění podnikatelského prostředí Hospodářská komora České republiky již v roce 2007 pro své členy připravila Etický kodex.
 
          Členové Společenstva techniků zdvihacích zařízení, z.s.  mají možnost připojit se svým podpisem k Etickému kodexu člena Hospodářské komory České republiky. Podpis je závazkem, že se člen STZZ, z.s. bude při své činnosti zasazovat o dodržování právních předpisů České republiky, zákona čís. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad, kterými jsou: profesionalita, odpovědnost, čestnost, sounáležitost a solidarita. Ti z členů, kteří se s tímto kodexem ztotožní a kodex podepíší, budou moci užívat logo člena Hospodářské komory České republiky.
 


                                                                               


 
          Označení tímto logem na prezentačních a propagačních materiálech, webech, veřejných prostorách firmy a jiných vhodných místech by mělo zákazníkům a dalším klientům firmy napovědět, že firma užívající logo člena HK ČR deklaruje nejen své členství v Hospodářské komoře, ale i etický přístup k podnikání, ke kterému se podpisem Etického kodexu zavázala.
 
          Máte-li zájem o více informací o Etickém kodexu a možnosti užívání loga člena HK ČR, kontaktujte  nás na zz@stzz.cz*   *   *

Znění Etického kodexu člena Hospodářské komory České republiky - viz zde.


*   *   *

SEZNAM  ČLENŮ STZZ, z.s.,  KTEŘÍ  SE  HLÁSÍ  K  ETICKÉMU  KODEXU :
 

FIRMA                                                                                       DATUM EV.ČÍSLO

Vladimír  TŮMA                                                               21.12.2009                                         393/0001               
Ctirad  SVOBODA                                          21.12.2009                                         393/0002
Jaroslav  HOVORKA                                                   21.12.2009                                         393/0003
Tomáš  HANŽL                                                21.12.2009                                         393/0004
ing. Josef  ANDRESIČ                                               21.12.2009                                         393/0005
Pavel  HLUBUČEK                                                       21.12.2009                                         393/0006
ing. Karel  SÝKORA                                                      21.12.2009                                         393/0008
Robert  MUNDIL                                                              21.12.2009                                          393/0010
ing. Jiří  HORNÍČEK                                        21.12.2009                                           393/0013
Ludvík  DOHNAL                                                               9.11.2010                                           393/0014
Jaroslav  BERKA                                                            9.11.2010                                           393/0015
František  DUROŇ                                            9.11.2010                                           393/0016
Drahomír  HAVLICA                                          9.11.2010                                           393/0018
Jan  KORPAS                                                                     9.11.2010                                           393/0019
Milan  LASOVSKÝ                                            9.11.2010                                            393/0020
ing. Radko  MATYÁŠ                                                      9.11.2010                                            393/0021
František  OREL                                                9.11.2010                                            393/0022
Jiří  POSPÍŠIL                                                    9.11.2010                                            393/0023
Milan  PTÁČEK                                                                  9.11.2010                                            393/0024
Petr  SAVARA                                                                    9.11.2010                                            393/0025
Josef  SVOBODA                                              9.11.2010                                           393/0026
Petr  ŠIMŮNEK                                                                   9.11.2010                                            393/0028
Energo-servis, spol. s r.o.                                            9.11.2010                                            393/0029
Miloš  ZATLOUKAL                                                         9.11.2010                                            393/0030
Luboš  ZIKA
                                                                           9.11.2010                                            393/0032
Jaromír  ŠPULÁK                                              14.9.2012                                             393/0033
Jiříé  MARGONY                                                14.9.2012                                            393/0035