neveřejná část
Registrace
 
 
Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zápis ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 13282
Spolek  "Společenstvo techniků zdvihacích zařízení, z.s."
podle zákona čís. 89/2012 Sb.,
Datum zápisu: 13.11.2015

Dnem 7.10.2016 byla do Spolkového rejsrříku KS Brno zapsána i změna Stanov Společenstvo techniků zdvihacích zařízení, z.s.