neveřejná část

                                                            Důležité odkazyVláda ČR
vlada.cz

Ministerstvo vnitra České republiky
mvcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
mpsv.cz

Státní úřad inspekce práce
suip.cz

Technická inspekce České republiky
ticr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
mpo.cz

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
unmz.cz

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
bozpinfo.cz

Výzkumný úřad bezpečnosti práce
vubp.cz

Technická zařízení budov
tzb-info.cz