neveřejná část

Funkcionáři STZZ, z.s.

Volba funkcionářů byla provedena v rámci členské schůze STZZ, z.s. dne 19.5.2015

Výbor STZZ, z.s.


Vladimír Tůma
prezident
Oblá  79, 634 00  Brno
tel. mob.: 602 889 046
email: tuma@c-mail.cz
 

Ctirad Svoboda
tajemník
Nejedlého 1, 638 00 Brno
tel. mob.: 603 332 310
email: ct.svoboda@volny.cz
 Rudolf  Doče
kal
člen
Bořetická  5, 628 00  Brno
tel. mob. 603 326 549
       mail: rudolf.docekal@esb-bez.cz
 ing. Jiří  Horníček
člen
Olšanského  17, 621 00 Brno
tel. mob.: 603 447 224
mail: jhornicek@volny.cz
 Robert  Mundil

člen
Za kostelem, Jakub 209,
285 33  Církvice u K.H.
tel. mob.: 728 768 758
email: marichol@khnet.info